Thông tin về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Phan Thanh Minh diễn ra tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 02/12/2020.

Nghiên cứu sinh Phan Thanh Minh bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Điều khiển tối ưu luồng video điểm-đa điểm trong mạng 5G siêu dày đặc”.

Luận án tiến sĩ thuộc ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – mã số: 9520216. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất là PGS.TS. Đặng Xuân Kiên, Người hướng dẫn khoa học thứ 2 là  TS. Võ Nguyên Sơn.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở có mặt 07/07 thành viên, theo quyết định số: 1492/QĐ-ĐHGTVT ngày 06/11/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh hội đồng
1. PGS.TS. Đồng Văn Hướng ĐH GTVT TP.HCM Chủ tịch Hội đồng;
2. PGS.TS. Võ Công Phương ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên, phản biện 1;
3. TS. Ngô Mạnh Dũng ĐH Bách khoa TP.HCM Ủy viên, phản biện 2;
4. PGS.TS. Nguyễn  Chí Ngôn ĐH Cần Thơ Ủy viên;
5. TS. Phạm Công Thành Học viện Hàng không VN Ủy viên;
6. TS. Trần Thanh Vũ ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên;
7. TS. Lưu Hoàng Minh ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên thư kí.

Sau khi nghe NCS. Phan Thanh Minh  trình bày tóm tắt luận án, 02 Uỷ viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án.

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Đồng Văn Hướng – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức của luận án để NCS tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện. Kết luận của Hội đồng: Hội đồng đề nghị Nghiên cứu sinh chỉnh sửa luận án theo nghị quyết của hội đồng để tiếp tục bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường. Một số hình ảnh tại hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Phan Thanh Minh:

Chia sẻ:
wpChatIcon