Thông báo về việc tổ chức thi tiếng anh đầu ra đợt 1 năm 2020

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2020

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi Tiếng anh sau đại học năm 2020

Căn cứ thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức thi tiếng Anh sau đại học năm 2020 cụ thể như sau:

  1. Thời gian dự kiến: 7h00 – 17h00 ngày 16/08/2020 (thi 4 kỹ năng: Nghe, đọc – viết, vấn đáp)
  2. Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh – Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
  3. Đối tượng dự thi: Các học viên đã hoàn thành học phần tiếng anh và đủ điều kiện duyệt thi từ giáo viên bộ môn phải đăng kí tham gia dự thi để tính điểm kết thúc học phần và xét đầu ra Tiếng anh trình độ thạc sĩ. Học viên không hoàn thành học phần này phải đăng kí học lại ở các lớp khóa sau.

Lưu ý: Trường hợp học viên xin hoãn thi Viện đào tạo sau đại học chỉ duyệt các trường hợp nằm viện có giấy bác sĩ; đi công tác nước ngoài có xác nhận cơ quan, vé máy bay hoặc đơn cử đi phục vụ tổ quốc, hải đảo. Ngoài các trường hợp nêu trên Viện đào tạo sau đại học sẽ coi như là bỏ thi và hủy kết quả học tập học phần đó.

  • Hình thức đăng kí: Học viên đăng kí trực tiếp tại Viện đào tạo sau đại học (Phòng B10) hoặc qua email: sdh@ut.edu.vn; ĐT: 028 3512 5827.
  • Thời hạn đăng kí từ ngày: 20/07/2020 – 10/08/2020.

Trân trọng!

TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 
(đã ký)
PGS.TS. Đặng Xuân Kiên
Chia sẻ:
wpChatIcon