Thông tin đăng ký học trước một số học phần trong CTĐT thạc sĩ đối với sinh viên Trường ĐH GTVT TP.HCM

Link đăng ký dự tuyển: Đăng ký học tích lũy tín chỉ CTĐT Thạc sĩ – Viện Đào tạo Sau đại học (ut.edu.vn)

Chia sẻ:
wpChatIcon