THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. PHẠM NGUYÊN ĐĂNG KHOA

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5 năm 2021

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Phạm Nguyên Đăng Khoa với đề tài: Nghiên cứu tác động của dòng chảy đến tàu thủy tại khu neo đậu Vũng Tàu.”

Ngành: Khoa học Hàng hải

Mã số: 9840106

Giáo viên hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương

Giáo viên hướng dẫn 2: TS. Vũ Văn Duy

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email:sdh@ut.edu.vn

Thông tin tóm tắt và Luận án Tiến sĩ của NCS Phạm Nguyên Đăng Khoa vui lòng xem tại đây. 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

 PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

Chia sẻ:
wpChatIcon