ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ 2024

Bước 1: Ứng viên TRUY CẬP TẠI ĐÂY để tải các biểu mẫu yêu cầu khi đăng ký dự tuyển. Bao gồm:
     1. Kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa của NCS;
     2. Lý lịch khoa học của người dự tuyển;
     3. Đơn dự tuyển nghiên cứu sinh;
     4. Giấy giới thiệu của cơ quan (nếu có)
     5. Đơn xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)

Bước 2: Hoàn thành các biểu mẫu.

Bước 3: Ứng viên nhập thông tin theo mẫu phía dưới.

  THÔNG TIN CÁ NHÂN

  Ghi chú:

  - Thí sinh điền đầy đủ các thông tin các mục có dấu (*).

  THÔNG TIN ỨNG VIÊN HỌC TẬP

  Ghi chú:

  - Ứng viên tải lên các file theo yêu cầu (Scan từ bảng gốc)

  - Ứng viên có thể tra cứu Ngành đại học hoặc Chuyên ngành tại đây.

  THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

  Nếu xảy ra lỗi, liên hệ bộ phận kỹ thuật tại đây.

  VUI LÒNG NHẤN "GỬI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ" PHÍA DƯỚI SAU KHI NHẬP ĐẦY ĐỦ CÁC THÔNG TIN YÊU CẦU!