Cơ cấu tổ chức

  1. PGS. TS. Nguyễn Xuân Phương – Hiệu trưởng Nhà trường, phụ trách Viện Đào tạo Sau đại học
  2. Thầy Vũ Ngọc Hà – Phó Viện trưởng

Email: havn@ut.edu.vn

  1. Cô Nguyễn Thị Lan Anh – Chuyên viên

Email: anh_vt@hcmutrans.edu.vn

  1. Cô Nguyễn Thị Như Hoa – Chuyên viên

Email: hoantn@ut.edu.vn

  1. Thầy Nguyễn Đình Tuyển – Chuyên viên

Email: dinhtuyen.nguyen@ut.edu.vn

  1. Cô Nguyễn Như Thu – Chuyên viên

Email: thu.nguyen@ut.edu.vn