Cơ cấu tổ chức

  1. PGS.TS Nguyễn Xuân Phương – Viện trưởng Viện Đào tạo Sau đại học
  2. TS. Đinh Gia Huy – Phó Viện trưởng, phụ trách Viện Đào tạo Sau đại học
  3. Cô Nguyễn Thị Lan Anh – Chuyên viên
  4. Cô Nguyễn Thị Như Hoa – Chuyên viên 
  5. Cô Nguyễn Như Thu – Chuyên viên