THỜI GIAN BIỂU THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày   03   tháng   7    năm 2022   

                                               THỜI GIAN BIỂU THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO NĂM 2022

SÁNG NGÀY 10/7/2022 (Chủ nhật): PHỔ BIẾN QUY CHẾ THI, THI PHẦN NGHE & ĐỌC VIẾT

 • 7h00: Cán bộ coi thi có mặt tại phòng Hội đồng;
 • 7h15 đến 7h35: Cán bộ coi thi đánh số báo danh vào chỗ ngồi của thí sinh, gọi thí sinh vào phòng thi, nhận diện thí sinh, sinh hoạt quy chế;
 • 7h30 đến 7h40: Cán bộ coi thi 1 về phòng Hội đồng nhận đề thi;
 • 7h40 đến 7h45: Cán bộ coi thi 1 bóc túi đựng đề thi Phần Nghe và phát cho học viên;
 • 7h45 đến 8h00: Học viên làm bài thi;
 • 8h00: Cán bộ coi thi thu bài thi Phần Nghe
 • 8h20 đến 8h25: Cán bộ coi thi 1 bóc túi đựng đề thi Phần Đọc viết và phát cho thí sinh;
 • 8h25 đến 9h25: Học viên làm bài thi;
 • 9h25: Cán bộ coi thi thu bài thi Phần Đọc viết

SÁNG NGÀY 10/7/2022 (Chủ Nhật): THI PHẦN VẤN ĐÁP

 • 9h45 đến 10h15: Thí sinh chuẩn bị thi vấn đáp
 • 10h15 – 12h15: Thi vấn đáp

                                                                                             KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

                                                                                          THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG

                                                                                       ( đã ký)

 

                                                                                          PGS.TS. ĐẶNG XUÂN KIÊN

 

 

 

 

 

 

                                                                       

Chia sẻ:
wpChatIcon