Lịch thi kết thúc học phần tháng 11 năm 2018

Viện đào tạo sau đại học gửi lịch thi kết thúc học phần tháng 11 năm 2018 diễn ra vào ngày 03,04/11/2018.

Yều cầu dành cho học viên:

  • Học viên các lớp theo dõi lịch thi và có mặt tại phòng thi trước 15p giờ bắt đầu làm bài.
  • Mang theo tài liệu theo quy định, không sử dụng điện thoại, thiết bị kết nối mạng trừ một số môn được cho phép.
  • Mang theo thẻ học viên hoặc chứng minh thư. (Khóa 2018 sẽ phát thẻ học viên trước ngày 01/11/2018).
  • Học viên sẽ làm bài trên giấy thi được phát trong phòng thi, nộp kèm tiểu luận nếu môn học có yêu cầu.

Lịch thi kết thúc học phần tháng 11/2018 xem tại đây

Chia sẻ:
wpChatIcon