NCS Phạm Thanh Tùng – Lễ bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Thanh Tùng diễn ra tại Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh vào sáng ngày 02/10/2019.

Nghiên cứu sinh Phạm Thanh Tùng bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Nghiên cứu phát triển giải thuật tối ưu cấu trúc mạng nơ – ron ứng dụng trong điều khiển hệ phi tuyến”.

Luận án tiến sĩ thuộc chuyên ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số: 9520216. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất là PGS.TS Đồng Văn Hướng, Người hướng dẫn khoa học thứ 2 là PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 527/QĐ-ĐHGTVT ngày 15 tháng 08 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, gồm:

STT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh hội đồng
1. PGS. TS Võ Công Phương ĐH GTVT TP. HCM Chủ tịch Hội đồng;
2. PGS.TS Hoàng Đức Tuấn ĐH Hàng hải Việt Nam Ủy viên, phản biện 1;
3. PGS.TS Đặng Xuân Kiên ĐH GTVT TP. HCM Ủy viên, phản biện 2;
4. TS. Phạm Công Thành ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. HCM Ủy viên, phản biện 3;
5. PGS.TS Trần Trọng Minh ĐH Bách Khoa Hà Nội Ủy viên;
6. TS. Phạm Công Duy ĐH Công nghiệp TP. HCM Ủy viên;
7. TS. Nguyễn Hữu Chân Thành ĐH GTVT TP. HCM Ủy viên thư kí;

Sau khi nghe NCS Phạm Thanh Tùng trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên Phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc Bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và Nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; mã số: 9620216 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Võ Công Phương – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những thiếu sót về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu và khắc phục.

Kết thúc Lễ bảo vệ, Luận án của NCS Phạm Thanh Tùng đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng cấp Trường, NCS Phạm Thanh Tùng xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp bằng Tiến sĩ, chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cho NCS Phạm Thanh Tùng.

Một số hình ảnh của buổi lễ:

PGS.TS Võ Công Phương – chủ tịch hội đồng

công bố Nghị quyết Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường

Hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp trường

Nghiên cứu sinh cùng người hướng dẫn khoa học PGS.TS Nguyễn Chí Ngôn

Chia sẻ:
wpChatIcon