THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ THI TIẾNG ANH ĐẦU VÀO THẠC SĨ NĂM 2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG
VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:11/TB-SĐH TP. HCM, ngày 03 tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi Tiếng Anh đầu vào dành cho các thí sinh dự tuyển cao học đợt 1/2022

          Căn cứ thông tư 23/2021/TT-BGDĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ và thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ số 59/TB-ĐHGTVT ngày 28/01/2022, Trường Đại học giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức thi tiếng Anh đầu vào dành cho các thí sinh dự tuyển cao học năm 2022 cụ thể như sau:

 • Thời gian: 7h30 – 12h00 ngày 10/7/2022 ( Sáng Chủ Nhật)
 • Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh – Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Đối tượng dự thi: Các thí sinh đăng ký dự tuyển cao học đợt 1 năm 2022 ( trừ các trường hợp đủ được miễn thi theo quy định). 
 • ĐĂNG KÝ DỰ THI
    4.1. Đóng lệ phí dự thi: 
  – Lệ phí thi Tiếng Anh đầu vào thạc sĩ: 150.000 VND– Thí sinh vui lòng chuyển khoản vào số tài khoản của nhà trường:

   Tên tài khoản: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh
  Số tài khoản: 112000007125 Tại ngân hàng: Vietinbank; Chi nhánh: 7

  Nội dung: HỌ VÀ TÊN – Ngành đăng ký – đóng Lệ phí thi Tiếng Anh

  Ví dụ: NguyenVanA Quanlyxaydung dong le phi thi Tieng Anh

  – Điền link biểu mẫu hoàn tất thủ tục đăng ký thi Tiếng Anh sau khi đã đóng lệ phí thi tại đây: https://forms.gle/6dcRZH72VEvkvGG67

  – Lưu ý bật thông báo hoặc kiểm tra website Viện Sau Đại học  thường xuyên để có thông tin cập nhật về kỳ thi.

   4.2 Thời hạn đăng ký: trước 17h00 ngày 07.7.2022.

 • Thời gian biểu và danh sách thi sẽ được liên tục cập nhập và thông báo trên trang web Viện Đào tạo Sau Đại học, các thí sinh vui lòng thường xuyên cập nhập và theo dõi.

        Trân trọng./.

Nơi nhận:
–            BGH (để b/c);
–            Thí sinh đăng ký dự thi;
–            Website;
–           Lưu Viện ĐTSĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSĐH

 (ĐÃ KÝ) 

PGS.TS Đặng Xuân Kiên

Chia sẻ: