Thông báo lịch thi tiếng anh chuẩn đầu ra sau đại học năm 2020 – chính thức

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TP HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:12/TB-SĐHTP. HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2020

THÔNG BÁO

Về lịch thi tiếng Anh đợt 1 năm 2020

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành theo quyết định số: 587/QĐ-ĐHGTVT ngày 10/08/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh;

Trường đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về lịch thi tiếng Anh năm 2020 như sau:

7h00 – 17h00 ngày 27/09/2020 (thi 4 kỹ năng: Nghe, đọc – viết, vấn đáp)

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh – Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.

Đối tượng dự thi: Các học viên đã hoàn thành học phần tiếng anh và đủ điều kiện duyệt thi từ giáo viên bộ môn phải đăng kí tham gia dự thi để tính điểm kết thúc học phần và xét đầu ra Tiếng anh trình độ thạc sĩ. Học viên không hoàn thành học phần này phải đăng kí học lại ở các lớp khóa sau.

Lưu ý: Trường hợp học viên xin hoãn thi Viện đào tạo sau đại học chỉ duyệt các trường hợp nằm viện có giấy bác sĩ; đi công tác nước ngoài có xác nhận cơ quan, vé máy bay hoặc đơn cử đi phục vụ tổ quốc, hải đảo. Ngoài các trường hợp nêu trên Viện đào tạo sau đại học sẽ coi như là bỏ thi và hủy kết quả học tập học phần đó.

  • Hình thức đăng kí: Học viên đăng kí trực tiếp tại Viện đào tạo sau đại học (Phòng B10) hoặc qua email: sdh@ut.edu.vn;
  • Thời hạn đăng kí gia hạn tới hết 16h00 ngày 15/9/2020.

Mọi chi tiết xin liên hệ SĐT: 028.3512.5827, email: sdh@ut.edu.vn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
–          BGH (để b/c);
–          Thí sinh đăng kí dự thi;
–          Website;
–         Lưu: VĐTSĐH.
VIỆN TRƯỞNG
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
(đã ký)
 PGS.TS Đặng Xuân Kiên
Chia sẻ:
wpChatIcon