Thông báo về tổ chức kỳ thi tiếng anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày  29  tháng 05 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi Tiếng anh đầu ra sau đại học năm 2017

Căn cứ thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức thi tiếng Anh đầu ra sau đại học năm 2017 cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 7h00 – 17h00 ngày 02/07/2017
  2. Địa điểm: Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
  3. Đối tượng dự thi: Các học viên đã hoàn thành học phần tiếng anh
  4. Hình thức đăng kí: Học viên đăng kí trực tiếp tại Viện đào tạo sau đại học hoặc qua Email: maihuong@hcmutrans.edu.vn
  5. Thời hạn đăng kí từ ngày: 31/05/2017 – 26/06/2017

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC


( Đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

Chia sẻ:
wpChatIcon