Thông báo v/v Quy định kiểm soát sự trùng lặp trong HĐ Nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án Thạc sĩ, Tiến sĩ

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢITHÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc
 TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

V/v Quy định kiểm soát sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, luận văn, luận án cho Thạc sĩ, Tiến sĩ

 Căn cứ theo Quyết định số 833/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/10/2019 về việc Ban hành Qui định kiểm soát sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và học tập của Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh,

 Nhằm nâng cao chất lượng và tính trung thực của các Luận án tiến sĩ, chuyên đề, luận văn thạc sĩ,…. tại Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Viện đào tạo sau đại học xin thông báo như sau:

  1. Đối tượng:

Nghiên cứu sinh, Học viên chuẩn bị bảo vệ chuyên đề, luận án và luận văn.

Tham gia bảo vệ trước hội đồng từ ngày 01/10/2019.

  1. Quy trình

Bước 1: Viện đào tạo sau đại học ra thông báo về việc nhận luận văn, luận án, chuyên đề theo kế hoạch 3 tháng 1 lần. Nghiên cứu sinh và học viên nộp hồ sơ bản cứng và giấy tờ theo quy định.

Bước 2: NCS/HV thực hiện theo quy trình  

2.1. Quy định thực hiện:

– Cho phép trùng lặp tối đa 30% (không tính tỉ lệ trùng lặp của công thức toán học và hình ảnh).

– Số lượng quét tối đa 3 lần đối với mỗi sản phẩm học thuật;

– Tất cả sản phẩm học thuật do Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh kiểm soát sự trùng lặp và cấp giấy chứng nhận khi tỉ lệ trùng lặp ≤ 30%.

    2.2. Quy định về biểu phí:

– Luận án Tiến sĩ: 1.000.000 đồng/ lượt quét.

– Luận văn Thạc sĩ, Đề tài KHCN cấp Thành phố trở lên: 500.000 đồng/ lượt quét.

– Đề tài KHCN cấp trường của Cán bộ, Giảng viên, CNV: 300.000 đồng/lượt quét.

– Luận văn tốt nghiệp Đại học và chuyên đề Tiến sĩ, Bài báo đăng trên tạp chí do trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh quản lý: 100.000 đồng/lượt quét.

– Tác giả của sản phẩm học thuật phải thực hiện đóng phí đầy đủ cho phòng Kế hoạch – Tài vụ trước khi nộp để tiến hành quét kiểm tra sự trùng lặp.

Hình thức nộp phí:

– Nộp trực tiếp tại phòng Kế hoạch Tài vụ, Trường Đại học Giao thông vận tải TP.HCM
Hoặc Chuyển khoản qua ngân hàng:

Tên tài khoản: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 112000007125 Tại ngân hàng: Vietinbank; Chi nhánh: 7

Nội dung: Nộp phí quét Turnitin của (Họ tên tác giả).

Ví dụ: Nop phi quet Turnitin của NguyenVanA

    2.3. Hình thức đăng ký và Thời gian cấp phát giấy chứng nhận:

– Tác giả của sản phẩm học thuật có thể gửi file sản phẩn qua email:sdh@ut.edu.vn hoặc tự nộp file kiểm tra và biên lai nộp phí qua link sau:

https://forms.gle/e5xJCprGxhtdSeT27

Lưu ý: Nghiên cứu sinh, Học viên sẽ có 1 tuần đề chỉnh sửa nếu sản phầm soi chiếu không đạt yêu cầu từ ngày có thông báo kết quả từ Viện đào tạo sau đại học.

Bước 3: Kết quả chống soi chiếu đạt yêu cầu và được cấp giấy chứng nhận, Viện đào tạo sau đại học sẽ bắt đầu tiến hành lên kế hoạch thành lập hội đồng bảo vệ.

Đây là yêu cầu bắt buộc dành cho tất cả Nghiên cứu sinh, học viên chuẩn bị tham gia bảo vệ Luận án, chuyên đề tiến sĩ và bảo vệ luận văn thạc sĩ. Đề nghị học viên theo dõi và thực hiện nghiêm túc.

Nơi nhận:

–          Ban Giám hiệu;

–          Các khoa chuyên môn;

–          Lưu VT, VĐTSĐH.

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐTSĐH

 

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

Chia sẻ:
wpChatIcon