Thời gian biểu và danh sách phòng thi tiếng Anh tương đương B1 khung châu Âu

Viện đào tạo sau đại học thông báo thời gian biểu và danh sách phòng thi kỳ thi tiếng anh tương đương trình độ B1 khung Châu Âu như sau:
Thời gian biểu:
Sáng 17/09/2016 : 7h45 – 8h00: Học viên tập trung vào phòng thi
8h00-8h45: Thi phần Nghe
9h00-10h30: Thi phần đọc viết
Chiều: 13h00 – 17h00: Thi phần vấn đáp tại phòng F502
Học viên thi phần vấn đáp tập trung tại phòng F501 và sẽ được gọi tên theo thứ tự vào phòng thi vấn đáp tại F502
Lưu ý: Học viên mang đầy đủ thẻ học viên hoặc chứng minh thư, dụng cụ theo quy định.
Sau khi hoàn thành phần thì nào học viên cần ký tên trong danh sách thi của phần thi đó
Danh sách phòng thi:
Phòng thi số 1 – F401 Phòng thi số 2 – F501 Phòng thi số 3 – F502 

Chia sẻ:
wpChatIcon