THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. HUỲNH LÊ MINH THIỆN

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2022

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Huỳnh Lê Minh Thiện với đề tài: Phát triển giải pháp điều khiển thích nghi cho bộ lọc tích cực 3 pha.

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã số: 9520216

Người hướng dẫn: 1. TS. Hồ Văn Cừu;

                               2. TS. Trần Thanh Vũ.

Thời gian: 8g30 ngày 08 tháng 9 năm 2022

Địa điểm: Phòng Hội thảo kiến thức. Địa chỉ: Hẻm 70, đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.

(Link đăng trên Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh: https://www.giaoduc.edu.vn/dh-giao-thong-van-tai-thanh-pho-ho-chi-minh-thong-bao-bao-ve-luan-an-tien-si.htm).

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon