HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ THEO HÌNH THỨC TRỰC TUYẾN

Ngày 17/8/2021 Viện đào tạo sau đại học – Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM đã tổ chức thành công hội đồng bảo vệ luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến cho 02 ngành Kỹ thuật xây dựng và Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông. Đây là những hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ đầu tiên theo hình thức trực tuyến với sự tham gia từ các nhà khoa học trong và ngoài trường.

Buổi bảo vệ trực tuyến học viên Bùi Văn Ngọc – Kỹ thuật xây dựng

Buổi bảo vệ trực tuyến học viên Đỗ Quang Chiến – KTXD công trình giao thông

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid-19 và thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị của UBND TP.HCM, việc tập trung để tổ chức các buổi bảo vệ luận văn thạc sĩ diễn ra rất khó khăn. Vì vậy để không ảnh hưởng tới quá trình đào tạo của các bạn học viên, Viện đào tạo sau đại học đã được cho phép ban hành hướng dẫn quy định về việc bảo vệ luận văn thạc sĩ theo hình thức trực tuyến.

Trong thời gian sắp tới, Viện đào tạo sau đại học sẽ tăng cường tổ chức các buổi bảo vệ trực tuyến nhằm không làm gián đoạn thời gian đào tạo của học viên thạc sĩ Trường Đại học Giao thông vận tải Tp. HCM

  1. Thông báo hướng dẫn bảo vệ luận văn thạc sĩ bằng hình thức trực tuyến tại đây
  2. Hồ sơ đăng ký bảo vệ luận văn thạc sĩ bao gồm các file PDF theo quy định: Lý lịch khoa học; nhận xét đồng ý cho bảo vệ của giáo viên hướng dẫn; Minh chứng hoàn thành học phí; Minh chứng công trình khoa học (nếu có); Bản pdf luận văn hoản chỉnh và tóm tắt hoàn chỉnh (đã được chuyên viên Viện đào tạo sau đại học kiểm soát), Bản cam kết đồng ý tham gia bảo vệ hội đồng theo hình thức trực tuyển. (mẫu tại đây)
  3. Hồ sơ xin gửi về email: sdh@ut.edu.vn và chuyên viên Mai Hương tran@ut.edu.vn

 

Chia sẻ:
wpChatIcon