Khóa học nâng cao năng lực nghiên cứu và viết đề tài luận văn

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:        /TB-SĐH TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2016
THÔNG BÁO
Tuyển sinh khoá học đào tạo nâng cao năng lực Nghiên cứu khoa học và
viết đề tài Thạc sĩ, Tiến sĩ

Kính gửi: ………………………………………………………………………
1.     Mục đích chương trình:
Khóa học bao gồm các bài giảng, bài tập, ví dụ và thực hành nhằm nâng cao năng lực nghiên cứu cho Học viên. Thông qua khóa học, Học viên sẽ được trang bị các kỹ năng nghiên cứu như: tra cứu và trích dẫn tài liệu hiệu quả; viết và trình bày các báo cáo kỹ thuật, bài báo hội nghị và bài báo tạp chí quốc tế, đề cương luận văn và luận văn, đề cương dự án nghiên cứu; các vấn đề đạo văn và tránh đạo văn; các phần mềm hỗ trợ soạn thảo và tính toán; v.v.
Học viên sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn tất khóa học bởi Viện Đào tạo sau đại học – Trường Đại học GTVT TP.HCM.
2.     Đối tượng tham dự: Giảng viên, NCS, Học viên cao học.
3.     Danh sách diễn giả:
–      PGS.TS. Dương Quang Trung, Queen’s University Belfast, UK
–      TS. Đặng Xuân Kiên, HCMC University of Transport, Vietnam
–      TS. Võ Nguyên Sơn, Duy Tan University, Vietnam
4.     Thời lượng khóa học: 4 buổi, 4 tiết/buổi.
5.     Học phí:
–      1.500.000/Học viên.
–      Giảm 50% học phí cho Học viên là Giảng viên của Trường ĐH GTVT TP.HCM.
6.     Thời gian học: Ngày 20 và 21/08/2016.
7.     Thời gian đăng ký: đến hết ngày 15/08/2016.
8.     Địa chỉ liên hệ:
–      Viện Đào tạo sau đại học – Trường ĐH GTVT TP.HCM, Phòng D001 – Số 2, Đường D3, Khu Văn Thánh Bắc, P.25, Q Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh.
–      Ms. Hương:
o   Điện thoại: 0967009218
o   Email: maihuong@hcmutrans.edu.vn
9.        Nội dung chương trình 

Nơi nhận:
– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, Cty …
– Các đơn vị trong trường;
– Lưu TCHC, VĐTSĐH.
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
VIỆN TRƯỞNG
Chia sẻ:
wpChatIcon