Thông báo về việc nhận luận văn tốt nghiệp

 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

                                                               THÔNG BÁO

                           Về việc nhận luận văn bảo vệ tốt nghiệp cho các lớp cao học

Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo về việc nhận luận văn Thạc sĩ đợt bảo vệ tháng 11 năm 2018 cụ thể như sau

  1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC

Thời gian: 8h00 – 16h00 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.

Địa điểm: Phòng D001 Viện đào tạo Sau đại học – Trường ĐH Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh. Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Hạn nộp luận văn thạc sĩ và các giấy tờ kèm theo trước ngày 26/10/2018.

Hình thức: Nộp luận văn thạc sĩ đã hoàn thành trực tiếp tại viện Đào tạo sau đại học

  1. NỘI DUNG CHI TIẾT

Học viên nộp cho Viện sau đại học các giấy tờ, văn bản (mẫu tại website) cụ thể như sau:

  1. Lý lịch khoa học của học viên (có xác nhận cơ quan hoặc địa phương).
  2. Phiếu xác nhận hoàn thành thủ tục có xác nhận của Phòng Kế hoạch – Tài vụ.
  3. Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn đồng ý cho học viên bảo vệ.
  4. Giấy tờ gia hạn đối với học viên quá 2 năm đào tạo.
  5. Luận văn thạc sĩ bản in và file mềm gửi qua email theo phân công như sau:
STT CHUYÊN NGÀNH CB PHỤ TRÁCH
1 Tổ chức và quản lý vận tải Chuyên viên Nguyễn Thành Nhật Lai

Email: nhatlai_hh@hcmutrans.edu.vn

2 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá
3 Cơ khí ô tô
4 Kỹ thuật tàu thuỷ
5 Khai thác và bảo trì tài thuỷ
6 Điều khiển tàu biển
7 Quản lý Hàng hải
8 Kỹ thuật xây dựng
      VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

                     (đã ký)

       PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

Mẫu giấy tờ download tại đây

Chia sẻ:
wpChatIcon