THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. LÊ VĂN THỨC

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 9 năm 2022

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh  Lê Văn Thức với đề tài: “Xây dựng Mô hình đánh giá rủi ro tai nạn đâm va tại cảng biển Vũng Tàu, ứng dụng phòng ngừa tai nạn và hỗ trợ công tác cải tạo, nâng cấp luồng hàng hải”

Ngành: Khoa học Hàng hải

Mã số: 9840106

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Văn Thư

  1. PGS.TS. Lê Quốc Tiến

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài của NCS. Lê Văn Thức đã được đăng trên  website luanvan.moet.gov.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 09/9/2022 với đường link: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=40435.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học – Số ĐT: 02835125827. Email:sdh@ut.edu.vn

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(Đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 

  • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ – NCS Lê Văn Thức Tiếng Việt xem tại đây
  • Tóm tắt Luận án Tiến sĩ – NCS Lê Văn Thức Tiếng Anh xem tại đây

 

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon