Danh sách học viên cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2018

Viện đào tạo sau đại học thông báo danh sách học viên đã tốt nghiệp và chuẩn bị được cấp bằng thạc sĩ đợt 1 năm 2018.

Học viên có tên trong danh sách kiểm tra thông tin cá nhân và báo lại Viện đào tạo sau đại học qua email sdh@hcmutrans.edu.vn. Sau ngày 21/03/2018 Viện đào tạo sau đại học sẽ tiến hành in, cấp phát bằng.

Danh sách học viện được cấp bằng xem tại đây

Trân trọng!

Chia sẻ:
wpChatIcon