THÔNG TIN VỀ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lâm Quang Chuyên diễn ra tại Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh vào ngày 29/06/2020 tại E003.

Nghiên cứu sinh Lâm Quang Chuyên bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Mạng Neural trong hệ thống điều khiển xe lăn cho người tàn tật nặng sử dụng điện não (EEG) và camera”.

Luận án tiến sĩ thuộc ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số: 9520216. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất là PGS.TS. Nguyễn Hữu Khương, Người hướng dẫn khoa học thứ 2 là PGS.TS. Võ Công Phương.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 410/QĐ-ĐHGTVT ngày 14 tháng 05 năm 2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, gồm:

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh hội đồng
1. PGS.TS. Đồng Văn Hướng ĐH GTVT TP.HCM Chủ tịch Hội đồng;
2. PGS.TS. Đặng Xuân Kiên ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên, phản biện 1;
3. PGS.TS. Đào Minh Quân ĐH Hàng hải VN Ủy viên, phản biện 2;
4. PGS.TS. Nguyễn Chí Ngôn ĐH Cần Thơ Ủy viên, phản biện 3;
5. TS. Ngô Mạnh Dũng ĐH Bách Khoa TP.HCM Ủy viên;
6. PGS.TS. Trần Trọng Minh ĐH Bách Khoa Hà Nội Ủy viên;
7. TS. Nguyễn Hữu Chân Thành ĐH GTVT TP.HCM Ủy viên thư kí.

Sau khi nghe NCS. Lâm Quang Chuyên trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; mã số: 9520216 với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Đồng Văn Hướng – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cho NCS. Lâm Quang Chuyên.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Chia sẻ:
wpChatIcon