THÔNG TIN VỀ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ – NCS. PHẠM NGỌC HÀ

THÔNG TIN VỀ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hà diễn ra tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 26/3/2021.

Nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hà bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Nghiên cứu lý thuyết dự đoán quỹ đạo trôi dạt và tính toán tuyến đường tìm kiếm tối ưu cho phương tiện gặp nạn trong vùng biển Ninh Thuận – Kiên Giang”.

Luận án tiến sĩ thuộc ngành Khoa học hàng hải – mã số: 9840106. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất là PGS.TS. Minh Đức, Người hướng dẫn khoa học thứ 2 là TS. Lê Văn Ty.

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở có mặt 07/07 thành viên, theo quyết định số: 51/QĐ-ĐHGTVT ngày 04/02/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, gồm:

TT

Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh hội đồng

1.

PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương ĐH GTVT TP. HCM Chủ tịch Hội đồng;
2. PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng ĐH GTVT TP. HCM

Ủy viên, phản biện 1;

3.

PGS.TS. Lê Hữu Sơn ĐH Văn Lang Ủy viên, phản biện 2;

4.

TS. Nguyễn Phước Quý Phong ĐH GTVT TP. HCM Ủy viên;
5. TS. Bùi Thị Thùy Duyên ĐH GTVT TP. HCM

Ủy viên;

6. PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn ĐH Công nghệ TP. HCM

Ủy viên;

7. PGS.TS. Đặng Xuân Kiên ĐH GTVT TP. HCM

Ủy viên thư kí.

Sau khi nghe NCS. Phạm Ngọc Hà trình bày vắn tắt luận án, 02 Uỷ viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của luận án.

Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức của luận án để NCS tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Kết luận của Hội đồng: Hội đồng đề nghị Nghiên cứu sinh chỉnh sửa luận án theo quyết nghị của hội đồng để tiếp tục bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường.

Một số hình ảnh tại hội đồng bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Phạm Ngọc Hà:

 

        VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon