Danh sách nộp luận văn thạc sĩ tháng 07.2019

Viện đào tạo sau đại học thông báo danh sách các học viên đã hoàn thành chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ, luận văn, thủ tục hồ sơ liên quan chuẩn bị bảo vệ luận văn.

Thời gian bảo vệ luận văn thạc sĩ dự kiến từ ngày 31/07/2019 – 15/08/2019.

Viện đào tạo sau đại học đang kết hợp cùng khoa chuyên môn lên danh sách hội đồng và ngày bảo vệ, sẽ thông báo tới học  viên trong thời gian sớm nhất.

Yêu cầu:

  1. Học viên chỉnh sửa lại theo các ý kiến của Viện đào tạo sau đại học và Giáo viên hướng dẫn bài luận văn.
  2. In 05 cuốn đóng bìa xanh (không phải bìa mạ vạng)
  3. Chuẩn bị powerpoint từ 20-25 slide thuyết trình trong vòng 10-15 phút về bài luận văn và kết quả nghiên cứu của mình.
  4. Sau khi kết thúc bảo vệ và được hội đồng chấm điểm đạt luận văn (từ 5,5 điểm trở lên) học viên tiến hành chỉnh sửa, in 02 đĩa CD; 01 cuốn bìa mạ vàng trình ký Giáo viên hướng dẫn, trưởng khoa và chủ tịch hội đồng (kèm theo bản giải trình chỉnh sửa).

Danh sách các đề tài được duyệt chuẩn bị bảo vệ xem tại đây

 

Chia sẻ:
wpChatIcon