Thông báo về việc tổ chức thi Tiếng anh sau đại học năm 2017

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức thi Tiếng anh sau đại học năm 2017

 

Căn cứ thông tư 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/05/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ, Trường Đại học giao thông vận tải Tp. Hồ Chí Minh tổ chức thi tiếng Anh sau đại học năm 2017 cụ thể như sau:

  1. Thời gian: 7h00 – 17h00 ngày 24/09/2017
  2. Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh – Số 2, Đường D3, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh.
  3. Đối tượng dự thi: Các học viên đã hoàn thành học phần tiếng anh phải đăng kí tham gia dự thi để tính điểm kết thúc học phần và xét đầu ra Tiếng anh trình độ thạc sĩ. Học viên không hoàn thành học phần này phải đăng kí học lại ở các lớp khóa sau.
  4. Hình thức đăng kí: Học viên đăng kí và đóng lệ phí trực tiếp tại Viện đào tạo sau đại học hoặc qua Email: sdh@hcmutrans.edu.vn; ĐT: 028 3512 5827.
  5. Thời hạn đăng kí từ ngày: 15/08/2017 – 09/09/2017.
 

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

 (đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

   

 

Chia sẻ:
wpChatIcon