Thông báo về việc nhận đề cương luận văn thạc sĩ

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc nhận đề cương luận văn các lớp cao học

Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo về việc nhận đề cương luận văn thạc sĩ đợt tháng 10-2018

  1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC

Thời gian: 8h00 – 16h00 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.

Hạn nộp đề cương luận văn thạc sĩ trước ngày 26/10/2018.

Đối tượng: học viên cao học tất cả các khóa chưa nhận đề tài luận văn. Học viên chưa hoàn thành chương trình học, nợ môn học vẫn được thực hiện đề cương luận văn thạc sĩ và được giao đề tài. Tuy nhiên học viên chỉ được phép bảo vệ luận văn thạc sĩ khi đã hoàn thành chương trình học, trả nợ môn học đầy đủ

Hình thức: Nộp đề cương luận văn thạc sĩ đã hoàn thành có xác nhận của giảng viên hướng dẫn và xác nhận hoàn thành học phí tại viện Đào tạo sau đại học

QUY TRÌNH CHI TIẾT

  1. Học viên nộp đề cương luận văn cho Viện đào tạo sau đại học trước ngày 26/10/2018.
  2. Viện đào tạo sau đại học tổng hợp đề cương gửi lên Khoa chuyên môn
  3. Khoa chuyên môn sẽ xét duyệt nội dung của đề cương.
  4. Sau khi nhận kết quả đề cương từ Khoa, Viện đào tạo sau đại học sẽ tiến hành ra quyết định giao đề tài cho học viên. Đề cương không đạt yêu cầu sẽ được thông báo để học viên chỉnh sửa, hoàn thiện.

Lưu ý: Đề cương luận văn cần có xác nhận của Giáo viên hướng dẫn, đảm bảo định dạng và nội dung đúng theo quy định.

Mẫu đề cương download tại đây 

Chia sẻ: