THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS Nguyễn Văn Cang

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Cang với đề tài: Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm bản đồ dòng chảy tuyến luồng hàng hải Hải Phòng phục vụ công tác dẫn tàu an toàn

Ngành: Khoa học Hàng hải

Mã số: 9840106

Người hướng dẫn: 1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương

                               2.PGS.TS. Phạm Kỳ Quang

Thời gian: 14g00 ngày 25 tháng 10 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp Sáng tạo – Cơ sở 2, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí  Minh. Địa chỉ Số 10, Đường số 12 Trần Não, Phường Bình An, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon