THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. TRƯƠNG THANH HẢI

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2024

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh  Trương Thanh Hải với đề tài: Nghiên cứu đánh giá và ứng dụng nhiên liệu thu từ quá trình nhiệt phân cao su phế thải trên động cơ diesel.

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: TS. Lê Văn Vang

Người hướng dẫn khoa học thứ hai:   PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn

Thời gian: 14g00 ngày 27 tháng 3 năm 2024

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

PHÓ VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

TS. Đinh Gia Huy

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon