THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ – NCS. PHẠM VIỆT ANH

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5  năm 2021

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của Nghiên cứu sinh Phạm Việt Anh với đề tài: Nghiên cứu điều khiển thích nghi cho robot lặn tự hành”

Ngành: Khoa học hàng hải-Mã số: 9840106

Giáo viên hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng

Giáo viên hướng dẫn 2: TS. Lê Văn Ty

Thời gian: 8g30 ngày 20/5/2021 (Thứ 5).

Địa điểm: Phòng E.003 – Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Xin chân thành cảm ơn ./.

 

T/L HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(Đã ký)

PGS.TS. ĐẶNG XUÂN KIÊN

Chia sẻ:
wpChatIcon