Danh sách học viên được cấp bằng thạc sĩ năm 2017

Viện đào tạo sau đại học thông báo danh sách học viên cao học tốt nghiệp và được cấp bằng thạc sĩ năm 2017. Học viên kiểm tra thông tin cá nhân và nếu có sai sót xin báo về địa chỉ email: maihuong@hcmutrans.edu.vn hoặc SĐT: 08. 3512. 5827
Thời hạn soát thông tin từ ngày 24/5/2017 – 29/5/2017. Sau thời gian nêu trên Viện đào tạo sau đại học sẽ tiến hành in bằng và có sai phạm Viện đào tạo sau đại học sẽ không chịu trách nhiệm.
Học viên chưa đóng lệ phí làm bằng đề nghị đóng tại Viện đào tạo sau đại học trước ngày 29/5/2017.
Trân trọng!
File danh sách học viên được cấp bằng tại đây.
Chia sẻ: