THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. PHẠM VIỆT ANH

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phạm Việt Anh với đề tài: “Nghiên cứu điều khiển thích nghi cho robot lặn tự hành.”

Ngành: Khoa học Hàng hải

Mã số: 9840106

Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng

Người hướng dẫn khoa học thứ hai: TS. Lê Văn Ty

Thời gian:14h00 ngày 20 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm: Phòng họp Cơ sở 2, Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí  Minh. Địa chỉ Số 10, Đường số 12 Trần Não, Phường Bình An, thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.

TL. HIỆU TRƯỞNG

VIỆN TRƯỞNG

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon