THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ- NCS. NGUYỄN DANH CHẤN

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Danh Chấn với đề tài: “Nghiên cứu đặc tính kỹ thuật và phát thải khi sử dụng nhiên liệu Dimethylfuran trên động cơ xăng.

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Người hướng dẫn khoa học thứ nhất: PGS.TS. Hoàng Anh Tuấn

Người hướng dẫn khoa học thứ hai:   PGS.TS. Trần Quang Vinh

Thời gian: 14g00 ngày 20 tháng 12 năm 2021

Địa điểm: Phòng D.304 – Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Số 2, đường Võ Oanh, phường 25, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh..

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.

 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon