Chương trình đào tạo Tiến sĩ

DANH MỤC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TIẾN SĨ TẠI TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TT Ngành Mã ngành
1 Kỹ thuật điều khiển và tự động hoá 9520216
2 Kỹ thuật Cơ khí động lực 9520116
3 Khoa học Hàng hải 9840106
4 Kỹ thuật xây dựng Công trình giao thông 9580205
5 Tổ chức và quản lý vận tải 9840103
6 Quản lý xây dựng 9580302

 

Chia sẻ:
wpChatIcon