Danh sách học viên nộp luận văn bảo vệ và đề cương tháng 10.2019 cập nhật

Viện đào tạo sau đại học gửi danh sách học viên đã nộp luận văn hoàn thành chuẩn bị bảo vệ và đề cương luận văn tháng 10/2019.

Yêu cầu: Học viên chuẩn bị slide powerpoint trình chiếu thuyết trình trong khoảng từ 10-15 phút.

Đối với luận văn: Yêu cầu về việc soi chiếu luận văn chống sao chép theo quyết định số 833/QĐ-ĐHGTVT ngày 02/10/2019 v/v ban hành quy định kiểm soát sự trùng lặp trong hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo và học tập của Trường Đại học GTVT HCM. Vì vậy học viên gửi file luận án tới email:sdh@hcmutrans.edu.vn (ghi rõ tên, lớp, đề tài và yêu cầu soi chiếu luận văn chống sao chép) và đóng lệ phí 500.000 đồng theo quyết định. xem tại đây

Sau khi có thông báo về kết quả chống sao chép và lịch bảo vệ, Viện đào tạo sau đại học sẽ thông báo họp với các học viên và bàn giao quyết định.

Học viên có nhiệm vụ hoàn thành việc soi chiếu luận văn áp dụng cho khóa bảo vệ từ ngày 01/10/2019.

Danh sách đăng ký bảo vệ luận văn xem tại đây

Đối với đề cương: Viện đào tạo sau đại học đang liên hệ khoa chuyên môn về việc bố trí hội đồng bảo vệ đề cương. Viện SĐH sẽ cố gắng yêu cầu khoa lên kế hoạch bảo vệ đề cương sớm. Dự kiến là ngày 26/10/2019.

Danh sách nộp đề cương xem tại đây

Trân trọng!

 

Chia sẻ:
wpChatIcon