Thông báo v/v tham gia lớp tập huấn : “Nghiên cứu khoa học học viên, giảng viên trẻ” năm học 2018-2019”

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
____________________
Về việc tham gia lớp Tập huấn “Nghiên cứu khoa học học viên, giảng viên trẻ” năm học 2018-2019”
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2018

Kính gửi: Các học viên, Nghiên cứu sinh

_____________________

          Viện đào tạo sau đại học phối hợp với các đơn vị chức năng trong trường tổ chức lớp tập huấn “Nghiên cứu khoa học học viên, giảng viên trẻ  năm học 2018-2019” nhằm hỗ trợ Nghiên cứu sinh, học viên, cán bộ giảng dạy trẻ nắm được phương pháp nghiên cứu khoa học dự kiến như sau:

  1.  Nội dung:
STT Nội dung chuyên đề Trình bày
1 Chương trình sáng tạo khoa học công nghệ trẻ TS Đoàn Kim Thành (Giám đốc Trung tâm phát triển khoa học và công nghệ trẻ – Thành Đoàn TP HCM)
2 Sinh viên nghiên cứu khoa học – Thách thức và Thành công PGS.TS Phạm Thị Anh (Viện Môi trường và Giao thông)
3 Kinh nghiệm sinh viên tham gia NCKH Sinh viên Nguyễn Hồng Thắng (Lớp CO15B)
4 Tổ chức thực hiện đề tài NCKH PGS.TS Vũ Ngọc Bích (Phòng KHCN-NC&PT)
  1.  Thời gian: 01 ngày, vào 08h00, Chủ nhật, ngày 28/10/2018.
    3.    Địa điểm: Hội trường A.
    4.    Thành phần:

Mỗi lớp cử ít nhất 05 học viên đại diện các lớp cao học khóa 2017 đợt 2 và khóa 2018 cùng toàn thể học viên, Nghiên cứu sinh có nhu cầu tham gia. Đối với 1 số lớp thuộc chuyên ngành có số lượng ít có thể kết hợp 2 khóa cử đại diện tham dự.

Để buổi tập huấn thành công, góp phần thúc đẩy phong trào Nghiên cứu khoa học của người học, đề nghị bắt buộc các lớp khóa 2017 đợt 2 và khóa 2018 cùng học viên, nghiên cứu sinh có nhu cầu tham dự gửi danh sách đại diện tham dự tới email: sdh@hcmutrans.edu.vn trước ngày 19/10/2018. Yêu cầu các học viên đăng ký tham dự đầy đủ (bế giảng, Nhà trường có tổ chức trao chứng chỉ cho người học đã hoàn thành lớp tập huấn).

Trân trọng thông báo./.

TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. ĐẶNG XUÂN KIÊN

Chia sẻ: