Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ, Hội thảo khoa học tiến sĩ tháng 04.2019

Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo lịch bảo vệ như sau:

1 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Kỹ thuật xây dựng – Các thành viên          trong hội đồng;

– GV, HV quan tâm.

Thứ năm

(04/04/2019)

08h00

Phòng họp A213

2 Hội thảo khoa học cấp trường luận án tiến sĩ NCS Nguyễn Thành Nhật Lai

Ngành: Khoa học Hàng hải

– Các thành viên trong hội đồng;

– GV, HV quan tâm.

Thứ sáu

(05/04/2019)

08h30

Phòng họp A213

3 Lịch bảo vệ luận văn thạc sĩ ngành Khoa học máy tính – Các thành viên trong hội đồng;

– GV, HV quan tâm.

Thứ sáu

(05/04/2019)

15h30

Phòng họp A213

Chia sẻ:
wpChatIcon