THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Viện Đào tạo Sau Đại học Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông tin về tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh của Nghiên cứu sinh Lâm Quang Chuyên với đề tài:  “Mạng Neural trong hệ thống điều khiển xe lăn cho người tàn tật nặng sử dụng điện não (EEG) và camera”

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa                   Mã số: 9520216

Giáo viên hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hữu Khương

Giáo viên hướng dẫn 2: PGS. TS. Võ Công Phương

Thông tin về tóm tắt và toàn văn luận án, trang thông tin về những điểm mới của luận án bằng tiếng Việt và tiếng Anh vui lòng xem tại đây http://saudaihoc.ut.edu.vn/wp-content/uploads/2020/04/Web-Chuyên.rar

Chia sẻ:
wpChatIcon