THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ NCS PHẠM VIỆT ANH

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 4 năm 2022

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Phạm Việt Anh với đề tài: Nghiên cứu điều khiển thích nghi cho Robot lặn tự hành.”

Ngành: Khoa học Hàng hải

Mã số: 9840106

Người hướng dẫn thứ nhất: PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng

Người hướng dẫn thứ hai: TS. Lê Văn Ty

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài của NCS. Phạm Việt Anh đã được đăng trên  website luanvan.moet.gov.vn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 12/4/2022 với đường link: http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.44&view=39458.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email:sdh@ut.edu.vn

 

TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(Đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 *  Thông tin tóm tắt Luận án Tiếng Việt NCS Phạm Việt Anh xem tại đây

 *  Thông tin tóm tắt Luận án Tiếng Anh NCS Phạm Việt Anh xem tại đây.

 

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon