Tham gia tập huấn ” Nghiên cứu khoa học Học viên, giảng viên trẻ” năm học 2017-2018.

Kính gửi: Quý Học viên,
Nhằm nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học và phương pháp viết báo cáo tiểu luận, tổng quan hoặc viết luận văn thạc sĩ đúng khoa học. Viện đào tạo sau đại học phối hợp với phòng Nghiên cứu khoa học & NCPT của Trường Đại học Giao thông vận tải TP. HCM tổ chức lớp tập huấn “Nghiên cứu khoa học Học viên, giảng viên trẻ” năm học 2017-2018.

Lớp tập huấn sẽ tổ chức vào 8h00 ngày 22/10/2017 tại hội trường A.

Thành phần tham dự: Học viên, Giảng viên.
Khóa học ngoài giúp đỡ về kỹ năng nghiên cứu khoa học còn kết thúc buổi học sẽ được cấp chứng chỉ.
Đề nghị Học viên các lớp đặc biệt là học viên khóa 2017 đăng ký tham gia tới địa chỉ email: maihuong@hcmutrans.edu.vn trước ngày 16/10/2017. Hoặc lớp trưởng các lớp tập hợp danh sách và đăng kí với Viện đào tạo sau đại học.

Trân trọng.

Viện đào tạo sau đại học

Chia sẻ:
wpChatIcon