THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. NGUYỄN QUANG VINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2021

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án Tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Quang Vinh với đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng ống phun trong tua bin tăng áp đến công suất động cơ diesel tàu thủy.

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Giáo viên hướng dẫn 1:TS. Bùi Hồng Dương

Giáo viên hướng dẫn 2: PGS.TSKH Đỗ Đức Lưu

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài của NCS Nguyễn Quang Vinh đã được đăng trên http://luanvan.moet.edu.vn/ ngày 31/5/2021 với đường link:  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.11&view=37543 

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email: sdh@ut.edu.vn

Chi tiết xem file luận án tiến sĩ tại đây.

 

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

Chia sẻ:
wpChatIcon