THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. ĐỖ VIỆT DŨNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2022

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Đỗ Việt Dũng với đề tài: “Điều khiển tối ưu toàn cục hệ thống định vị động tàu thủy DP dựa trên giải thuật di truyền GA.”

Ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã số: 9520216

Người hướng dẫn: PGS.TS. Đặng Xuân Kiên.

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài của NCS. Đỗ Việt Dũng đã được đăng trên  website luanvan.moet.gov.vn

của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 18/7/2022 với đường link: https://luanvan.moet.gov.vn/?page=1.1&view=40085

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email:

sdh@ut.edu.vn

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 * Thông tin tóm tắt Luận án Tiếng Việt – NCS. Đỗ Việt Dũng xem tại đây

 * Thông tin tóm tắt Luận án Tiếng Anh – NCS. Đỗ Việt Dũng xem tại đây

 

 

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon