Thông tin về luận án tiến sĩ của NCS Nguyễn Thị Ngọc Hoa

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 10 năm 2021       

THÔNG TIN VỀ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông tin về luận án Tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Thị Ngọc Hoa với đề tài: Nghiên cứu đề xuất hình dáng tàu chở container phù hợp tuyến luồng sông biển Việt Nam.”

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Người hướng dẫn khoa học 1: PGS.TS. Vũ Ngọc Bích

Người hướng dẫn khoa học 2: PGS.TS. Lê Tất Hiển

Thời gian diễn ra Hội đồng sẽ được thông báo cụ thể sau.

Địa điểm: Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài của NCS Nguyễn Thị Ngọc Hoa đã được đăng trên  website luanvan.moet.gov.vn

của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào ngày 25/10/2021 với đường link:

http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.11&view=38387

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email:

sdh@ut.edu.vn

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

VIỆN TRƯỞNG

(Đã ký)

    PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 ** Thông tin tóm tắt luận án Tiếng Việt 

** Thông tin tóm tắt luận án Tiếng Anh

 

 

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon