THÔNG TIN VỀ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG NGÀNH KHOA HỌC HÀNG HẢI

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Nhật Lai diễn ra tại Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh vào ngày 28/03/2020.

Nghiên cứu sinh Nguyễn Thành Nhật Lai bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Nghiên cứu ảnh hưởng động lực học dòng chảy bao đến lực cản tàu thủy trong quá trình thay đổi hướng chuyển động”.

Luận án tiến sĩ thuộc ngành Khoa học hàng hải – mã số: 9840106. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất là PGS.TS Phạm Kỳ Quang, Người hướng dẫn khoa học thứ 2 là TS. Vũ Văn Duy.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 06/07 thành viên (Một thành viên vắng mặt có lý do, đúng theo quy chế hiện hành) theo quyết định số: 314/QĐ-ĐHGTVT ngày 13 tháng 02 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, gồm:

TT Họ và tên Đơn vị công tác Chức danh hội đồng
1. PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương ĐH GTVT TP. HCM Chủ tịch Hội đồng;
2. PGS.TS. Nguyễn Phùng Hưng ĐH GTVT TP. HCM Ủy viên, phản biện 1;
3. PGS.TS. Lê Tất Hiển ĐH Bách khoa TP. HCM Ủy viên, phản biện 2;
4. TS. Mai Bá Lĩnh Bộ Giao thông vận tải Ủy viên, phản biện 3;
5. PGS.TS. Trần Gia Thái ĐH Nha Trang Ủy viên;
6. PGS.TS Nguyễn Minh Đức ĐH Hàng hải Việt Nam Ủy viên;
7. PGS.TS. Đặng Xuân Kiên ĐH GTVT TP. HCM Ủy viên thư kí.

Sau khi nghe NCS Nguyễn Thành Nhật Lai  trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt nhiều câu hỏi liên quan đến các nội dung chuyên môn của Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học hàng hải – mã số: 9840106 với số phiếu tán thành là 06/06. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Nguyễn Xuân Phương – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Kết thúc Buổi bảo vệ, Luận án của NCS Nguyễn Thành Nhật Lai   đã được Hội đồng đánh giá cao về tính khoa học và thực tiễn. Với việc bảo vệ thành công trước Hội đồng Luận án Tiến sĩ cấp Trường, NCS Nguyễn Thành Nhật Lai   xứng đáng nhận học vị Tiến sĩ. Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh cấp bằng Tiến sĩ, ngành: Khoa học hàng hải cho NCS Nguyễn Thành Nhật Lai. Một số hình ảnh của buổi lễ:

Chia sẻ:
wpChatIcon