THÔNG TIN VỀ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG – NCS. PHAN THANH MINH

THÔNG TIN VỀ BUỔI BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA

Buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Phan Thanh Minh diễn ra tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 30/3/2021 tại E003.

Nghiên cứu sinh Phan Thanh Minh bảo vệ luận án tiến sĩ với đề tài: “Điều khiển tối ưu luồng video điểm-đa điểm trong mạng 5G siêu dày đặc”.

Luận án tiến sĩ thuộc ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số: 9520216. Người hướng dẫn khoa học thứ nhất là PGS.TS. Đặng Xuân Kiên, Người hướng dẫn khoa học thứ 2 là TS. Võ Nguyên Sơn.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt 07/07 thành viên theo quyết định số: 50/QĐ-ĐHGTVT ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học giao thông vận tải TP. Hồ Chí Minh, gồm:

TT

Họ và tên Đơn vị công tác

Chức danh hội đồng

1. PGS.TS. Đồng Văn Hướng ĐH GTVT TP. HCM Chủ tịch Hội đồng;
2. PGS.TS. Châu Minh Thuyên ĐH Công nghiệp TP. HCM Ủy viên, phản biện 1;
3. PGS.TS. Phan Văn Ca ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP. HCM Ủy viên, phản biện 2;
4. PGS.TS. Võ Công Phương ĐH GTVT TP. HCM Ủy viên, phản biện 3;
5. PGS.TS. Phạm Ngọc Tuấn ĐH Bách Khoa TP. HCM Ủy viên;
6. TS. Nguyễn Hữu Chân Thành Học viện Hàng không Việt Nam Ủy viên;
7. TS. Lưu Hoàng Minh ĐH GTVT TP. HCM Ủy viên thư kí.

Sau khi nghe NCS Phan Thanh Minh  trình bày tóm tắt kết quả luận án, 03 Uỷ viên phản biện đã đọc bản nhận xét đánh giá Luận án. Tiếp sau đó, Thư ký Hội đồng đã đọc bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các nhà khoa học về bản tóm tắt của Luận án, các thành viên khác của Hội đồng và người tham dự tiếp tục đưa ra những ý kiến nhận xét, góp ý và đặt câu hỏi liên quan đến Luận án.

Hội đồng đã thảo luận và thống nhất: Hình thức và nội dung của Luận án đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một Luận án tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa với số phiếu tán thành là 07/07. Thay mặt Hội đồng, PGS.TS. Đồng Văn Hướng – Chủ tịch Hội đồng đã đọc bản Quyết nghị của Hội đồng, theo đó đã nêu rõ được những kết quả chính, những đóng góp mới của Luận án cho khoa học và thực tiễn, đồng thời cũng chỉ rõ những ưu điểm, nhược điểm về nội dung, hình thức của Luận án để NCS tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện.

Hội đồng đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cấp bằng Tiến sĩ ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cho NCS. Phan Thanh Minh.

Một số hình ảnh của buổi bảo vệ:

Viện Đào tạo Sau Đại học

Chia sẻ:
wpChatIcon