THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ – NCS. HUỲNH VĂN CHÍNH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  12 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP CƠ SỞ

Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Cơ sở của Nghiên cứu sinh Huỳnh Văn Chính với đề tài: Ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (CFD) trong tối ưu hóa hình dáng mũi tàu quả lê”

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực-Mã số: 9520116

Giáo viên hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Gia Thái

Giáo viên hướng dẫn 2: TS. Bùi Hồng Dương

Thời gian:14 g00 ngày 20/5/2021 (Thứ 5).

Địa điểm: Phòng E.003 – Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 2, Đường Võ Oanh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mọi chi tiết xin liên hệ Viện Đào tạo Sau Đại học-Số ĐT: 02835125827. Email: sdh@ut.edu.vn

T/L HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(Đã ký)

PGS.TS. ĐẶNG XUÂN KIÊN

Chia sẻ:
wpChatIcon