Thông báo về lịch sinh hoạt đầu khóa thạc sĩ 2021

Viện Đào tạo Sau Đại học kính thông báo tới các học viên đã trúng tuyển chương trình thạc sĩ 2021 về lịch sinh hoạt đầu khoá kết hợp hướng dẫn đăng ký học phần thạc sĩ. 

Thời gian: Sáng Thứ Bảy 5/3/2022 
Ca 1: 8h30-9h30 
Ca 2: 9h30 – 10h30 
Nội dung: Sinh hoạt quy chế đầu khoá thạc sĩ và hướng dẫn học viên đăng nhập, đăng ký lớp học phần thạc sĩ. 
Link phòng họp: meet.google.com/tdg-chxd-hpx
Học viên sẽ vào link này bằng  gmail hôm thi đầu vào. Trong trường hợp quên password, học viên vui lòng vào bằng gmail cá nhân và báo cáo lại quản trị viên của buổi họp ngày hôm đó. 
Trân trọng! 
Chia sẻ:
wpChatIcon