THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ – NCS. HUỲNH VĂN CHÍNH

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về buổi bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Huỳnh Văn Chính với đề tài: Ứng dụng phương pháp tính toán động lực học lưu chất (CFD) trong tối ưu hóa hình dạng mũi tàu quả lê.

Ngành: Kỹ thuật cơ khí động lực

Mã số: 9520116

Người hướng dẫn thứ nhất: PGS.TS. Trần Gia Thái

Người hướng dẫn thứ hai:   TS. Bùi Hồng Dương

Thời gian: 8g30 ngày 09 tháng 7 năm 2022

Địa điểm: Hẻm 70, đường Tô Ký, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo./.

(Link đăng trên Báo Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh: https://www.giaoduc.edu.vn/lich-bao-ve-luan-an-tien-si-cap-truong-dh-gtvt-tphcm.htm).

TL. HIỆU TRƯỞNG
VIỆN TRƯỞNG
VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

(đã ký)

PGS.TS. Đặng Xuân Kiên

 

 

Chia sẻ:
wpChatIcon