THÔNG BÁO V/V KHAI BÁO Y TẾ VÀ THÔNG BÁO KHI ĐI CÁCH LY

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại Thành phố Đà Nẵng và một số tỉnh thành lân cận. Để phòng ngừa dịch bệnh không lây lan trong trường học, để đảm bảo sức khỏe cho công chức, viên chức, người lao động, học viên khi đang công tác và học tập tại Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chính Minh cũng như sức khỏe của cộng đồng. Viện Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chính Minh đề nghị các anh chị học viên khi tham gia lớp học cần đeo khẩu trang, tránh tụ tập đông người. Trong trường hợp các anh chị phải cách ly do tiếp xúc hay có người quen phải cách ly, đề nghị anh chị thông báo cho Viện sau đại học để Viện lên lịch và bố trí lịch học cho phù hợp.

Trân trọng.

Chia sẻ:
wpChatIcon