Thông báo tuyển Nghiên cứu sinh năm 2015 đợt 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

_____________

Số: 706 /TB-ĐHGTVT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 08 năm 2015

THÔNG BÁO
Tuyển nghiên cứu sinh năm 2015 – đợt 2

______________

Căn cứ quy chế đào tạo trình độ tiến sỹ của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm Thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 và thông tư số 05/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012 của Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ ban hành kèm thông tư số 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009.

Trường Đại học Giao thông vận tải Thành Phố Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển nghiên cứu sinh đào tạo trình độ tiến sỹ đợt 2 năm 2015, nội dung như sau:

1.  THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TUYỂN SINH

Thời gian tuyển sinh: Tháng 12/2015.

Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua hồ sơ dự tuyển và bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh.

2. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO:

Hình thức tập trung: Tập trung học tập – nghiên cứu liên tục tại trường. Thời gian đào tạo là 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ, 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp Đại học.

Hình thức không tập trung: Không tập trung học tập nghiên cứu liên tục tại trường, song tổng thời gian học và nghiên cứu các lần tập trung liên tục là 3 năm đối với người có bằng Thạc sĩ, 4 năm đối với người có bằng tốt nghiệp Đại học. Trong đó ít nhất có 1 lần tập trung liên tục 12 tháng để thực hiện đề tài nghiên cứu (lần này phải thực hiện trong ba năm đầu kể từ khi được công nhận là NCS).

3. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

– Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, mã số 62.52.02.1

– Khoa học hàng hải, mã số 62.84.01.06.

– Kỹ thuật cơ khí động lực, mã số 62.52.01.16

4. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

4.1 Điều kiện về văn bằng:

– Có bằng Thạc sĩ chuyên ngành đúng hay phù hợp, chuyên ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển. Điểm trung bình tốt nghiệp Thạc sĩ phải được xếp loại “Trung bình khá” trở lên.

– Có bằng tốt nghiệp Đại học hệ chính quy ngành đúng hay phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển và xếp loại tốt nghiệp hạng “Khá” trở lên.

4.2 Điều kiện về đề cương dự định nghiên cứu:

– Trình bày rõ ràng về đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, về lý do lựa chọn đề tài hoặc lĩnh vực nghiên cứu, mục tiêu và mong muốn đạt được.

– Kế hoạch thực hiện trong từng thời kỳ của thời gian đào tạo.

– Những kinh nghiệm, kiến thức, sự hiểu biết cũng như chuẩn bị của thí sinh về đề tài, lĩnh vực nghiên cứu.

– Đề xuất người hướng dẫn trên cơ sở có sự đồng thuận bằng văn bản của người được đề xuất.

4.3 Điều kiện về thư giới thiệu:

– Có thư giới thiệu của của hai nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hay học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành.

– Có một thư giới thiệu của một nhà khoa học có chức danh khoa học như giáo sư, phó giáo sư hay học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ cùng chuyên ngành và một thư giới thiệu của thủ trưởng đơn vị nơi người đăng ký dự tuyển đang công tác.

Lưu ý: Những người giới thiệu này cần có ít nhất 06 tháng công tác hoặc cùng hoạt động chuyên môn với thí sinh. Thư giới thiệu phải có những nhận xét, đánh giá về năng lực và phẩm chất của người dự tuyển.

4.4 Điều kiện về trình độ ngoại ngữ:

Người dự tuyển phải có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau đây:

– Chứng chỉ tiếng Anh B1 – tương đương khung châu Âu còn trong thời hạn;

– Bằng Đại học, Thạc sĩ, tiến sĩ ở nước ngoài mà ngôn ngữ đã sử dụng trong học tập là 1 trong 5 thứ tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung, Đức;

– Một trong các chứng chỉ ngoại ngữ nằm trong thời hạn 2 năm tính từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày nộp hồ sơ;

– Tiếng Anh: Chứng chỉ TOEFL IBT 45 điểm hoặc TOEFL ITP (nội bộ) 450 điểm hoặc IELTS 4.5 điểm trở lên hoặc chứng chỉ TOEIC 450;

– Tiếng Pháp: Chứng chỉ DELF B1, B2; TCF niveau 3 trở lên;

– Tiếng Đức: Chứng chỉ B1, ZD cấp độ 3 trở lên;

– Tiếng Trung: Chứng chỉ HSK cấp độ 3 trở lên.

HỒ SƠ DỰ TUYỂN

– Phiếu đăng ký dự tuyển (theo mẫu quy định);

– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan nơi công tác (theo mẫu);

– Bản sao có công chứng bằng tốt nghiệp Đại học; bằng, bảng điểm Thạc sĩ;

– Giấy giới thiệu của cơ quan nơi công tác;

– Lý lịch khoa học (theo mẫu);

– Đề cương về dự định nghiên cứu (theo mẫu);

– Hai thư giới thiệu;

– Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ xác nhận trình độ ngoại ngữ;

– Bản sao chụp bìa, mục lục tạp chí và toàn văn bài báo khoa học đã công bố (nếu có);

– Giấy khám sức khỏe (dưới 6 tháng);

– Hai ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh phía sau ảnh);

– Ba phong bì (có dán tem) ghi sẵn địa chỉ liên lạc.

5. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ, XÉT TUYỂN VÀ LỆ PHÍ

Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 07/09/2015 đến 05/12/2015.

Lệ phí: Hồ sơ 60.000 đồng/bộ hồ sơ; Xét tuyển: 500.000 đồng/hồ sơ.

Địa điểm nhận hồ sơ:

– Viện Đào tạo sau đại học, Trường đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ: Số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Điện thoại: 08.35125827.

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Viện Đào tạo Sau đại học, Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Số 2, đường D3, phường 25, quận Bình Thạnh, TPHCM. Điện thoại: 08.35125827.

Nơi nhận:

– Các Sở, Trường ĐH, CĐ, Cty;

– Các đơn vị trong trường;

– Lưu TCHC, Viện ĐTSĐH.

                                 TL. HIỆU TRƯỞNG

                VIỆN TRƯỞNG VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC                                                

(đã ký)

                            TS ĐẶNG XUÂN KIÊN

Chia sẻ:
wpChatIcon