Quyết định thu học phí năm học 2017-2018

Viện đào tạo sau đại học gửi Quyết định thu học phí năm học 2017-2018. Học viên, Nghiên cứu sinh các khóa tiến hành đóng học phí học kỳ mới theo quyết định.
Đối với học viên, Nghiên cứu sinh khóa 2017 đã nhập học đóng học phí theo mức cũ có thể lên đóng bổ sung hoặc truy thu qua học phí kỳ II.
Trân trọng thông báo!
Quyết định thu học phí xem chi tiết tại đây
Chia sẻ: