Thông báo nhận đề cương/luận văn thạc sĩ tháng 9.2019

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 09 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc nhận đề cương/luận văn Thạc sĩ

Viện đào tạo sau đại học xin trân trọng thông báo về việc nhận đề cương/luận văn Thạc sĩ đợt bảo vệ tháng 9 năm 2019 như sau:

  1. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC

Thời gian: 8h00 – 16h00 từ thứ 2 tới thứ 6 hàng tuần.

Hạn nộp đề cương/luận văn thạc sĩ trước ngày 04/10/2019.

Hình thức: Nộp đề cương luận văn thạc sĩ đã hoàn thành tại viện Đào tạo sau đại học.

  1. QUY TRÌNH CHI TIẾT
    • Quy trình nhận đề cương Thạc sĩ

Bước 1: Học viên nộp đề cương luận văn kèm mẫu xác nhận hoàn thành học phí cho Viện đào tạo sau đại học. Đề cương thạc sĩ có xác nhận đồng ý của giáo viên hướng dẫn hoặc đề xuất (nếu có).

Bước 2: Viện đào tạo sau đại học sẽ tập hợp và cùng khoa chuyên môn tổ chức buổi bảo vệ đề cương nhằm rà soát sự phù hợp của đề tài, nội dung và định hướng nghiên cứu.

Bước 3: Sau khi có kết quả đạt, Viện đào tạo sau đại học sẽ tiến hành ra quyết định giao đề tài cho học viên. Đề cương không đạt yêu cầu sẽ được thông báo để học viên chỉnh sửa, hoàn thiện.

Bước 4: Thời gian hoàn thành luận văn kể từ thời điểm giao đề tài là từ 3 đến 6 tháng. Sau thời gian trên, học viên cần làm đơn gia hạn hoặc nộp lại đề cương mới.

  • Quy trình nhận luận văn Thạc sĩ

Học viên nộp cho Viện sau đại học các giấy tờ, văn bản (mẫu tại website) cụ thể như sau:

  1. Lý lịch khoa học của học viên (có xác nhận cơ quan hoặc địa phương).
  2. Phiếu xác nhận hoàn thành thủ tục có xác nhận của Phòng Kế hoạch – Tài vụ.
  3. Phiếu nhận xét của giáo viên hướng dẫn đồng ý cho học viên bảo vệ.
  4. Giấy tờ gia hạn đối với học viên quá 2 năm đào tạo.
  5. Luận văn thạc sĩ bản in và file mềm gửi qua email: sdh@hcmutrans.edu.vn nhằm kiểm tra định dạng và form mẫu của luận văn.

Lưu ý: Đề cương/luận văn cần phải đảm bảo định dạng và nội dung đúng theo quy định.

File mẫu truy cập tại website: saudaihoc.ut.edu.vn.

VIỆN ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC
Chia sẻ:
wpChatIcon